Abellio renew with 3 year framework

Abellio renew with 3 year framework

One of the operator’s new Caetano e.City Gold buses