Yutong Ke12

Yutong Ke12

Yutong showed an all-electric coach in the shape of the interurban ICe12. ANDY IZATT