Austria eCitaros 1

Austria eCitaros 1

Postbus has taken delivery of 11 eCitaros, the first of their type in Austria. DAIMLER BUSES