Abellio Pride

Abellio Pride

An ADL Enviro400EV carries the eye-catching livery. ABELLIO