FlixBus 1 _ Andreas Schorling, MD of FlixBus UK and Ralph Roberts, CEO McGill’s

FlixBus 1 _ Andreas Schorling, MD of FlixBus UK and Ralph Roberts, CEO McGill’s

FlixBus UK Managing Director Andreas Schorling with McGill’s CEO Ralph Roberts. FLIXBUS